Lista våtmarksenter Lista våtmarksenter RSS feed http://listavatmarksenter.no http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=592 Naturen vender tilbake - rewilding I NRK programmet "Naturen vender tilbake - rewilding" settes søkelyset blant annet på restaureringen av Slevdalsvannet på Lista og våtmarkenes betydning for livet på jorda. 2017-04-05 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=587 Vipa er tilbake! De siste par årene er det gjennomført flere målrettede forvaltningstiltak i Slevdalsvann naturreservat. Formålet med tiltakene er å reversere en negativ utvikling for det biologiske mangfoldet. Etter sju års fravær er vipa tilbake som hekkefugl i Slevdalsvann! 2017-02-01 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=583 Nytt liv i våtmarkene Restaurering av våtmark er et av de viktige miljøtiltakene for å begrense uønsket klimaendring. Våtmark gir også livsgrunnlag for mange planter og en rekke dyrearter, både fisk, amfibier og fugl og de gir flotte naturopplevelser. 2016-11-04 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=580 Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM Lista fuglestasjon feirer LISTA FUGLEFESTIVAL med fest og aktiviteter hele helgen! Fredag kveld og lørdag er tilbudet tilpasset de mest fugleinteresserte med quiz, x-maraton og middag med konkurranse, foredrag og pub. Søndag er dagen med spesielt familiefokus på Lista Fyr. Da blir... 2016-08-25 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=575 Film fra arbeidet med Slevdalsvann På oppdrag fra fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder har Lister VideoKlubb laget filmen "Slevdalsvannet - fra gjengrodd sump til åpent vannspeil". 2016-06-24 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=568 Ny Daglig Leder for Besøksenter våtmark Lista Det er med stor glede at vi kan meddele at Pål Hals fra Farsund er ansatt som daglig leder ved Besøkssenter våtmark Lista. Pål vil arbeide ved Lista Fyr i en delt stilling som kombinerer drift- og utviklingsoppgaver for hele fyrområdet samt formidlingsansvar for de unike naturverdiene i Lista våtmarkssystem. 2016-04-18 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=560 Tilbakegang i hekkebestander av vadefugler I dag, 2. februar, er det Verdens Våtmarksdag - en mulighet til å markere viktigheten av våtmarkene i Slevdalsvann naturreservat, som ligger i et strategisk viktig fugleområde som mange av de norske trekkfuglene passerer gjennom under trekket vår og høst. Fuglene kan hvile før og etter de har krysset Nordsjøen, og hvor de kan finne både mat, beskyttelse og egnede hekkehabitat. 2016-02-02 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=545 Besøkssenter våtmark Lista - Hva skjer? Da Besøkssenter våtmark Lista ble autorisert høsten 2015 gikk senteret egentlig fra å være flere prosjekter fremmet av ulike aktører som jobbet kortsiktig, til å bli ett eget senter med langsiktig økonomi og egne ansatte der de ulike aktørene i stedet sitter i styret for senteret. Omleggingen innebærer litt planlegging og treghet i starten, men utover våren og sommeren 2016 vil senteret være i gang. 2016-01-09 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=521 Lista våtmarksenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark Det er med stor glede vi har mottatt nyheten om at Lista våtmarksenter fikk innvilget sin søknad om autorisasjon av Miljødirektoratet. Senteret blir det første nasjonale besøkssenter for naturinformasjon på Sørlandet. Senteret vil ha som hovedoppgave å informere om Lista våtmarksystem. Selve besøkssenteret vil ligge ved Lista Fyr. 2015-09-04 00:00:00 http://listavatmarksenter.no/default.asp?rssnews=518 Fuglefaddere Våren 2015 ble 1. klasse ved Borhaug skole de første til å bli fuglefaddere til fugler ringmerket ved Lista Fuglestasjon 2015-06-19 00:00:00