Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail

Fra restaureringen av Slevdalsvann
Fra restaureringen av Slevdalsvann
Vipa er tilbake!
Av Pål Hals 01.02.2017 kl. 22:53 - Endret 02.02.2017 kl. 22:06

Rapport-Overvåking av hekkende fugl i Slevdalsvann NR 2016 (2017-01-11)
Rapport-Overvåking av hekkende fugl i Slevdalsvann NR 2016 (2017-01-11)

Vipebestanden på Lista har kollapset fullstendig de siste 15 årene. Etter sju års fravær er vipa nå tilbake som hekkefugl i det restaurerte Slevdalsvannet.
Les hele rapporten her..


Slevdalsvann er en av de viktige gjenværende våtmarkene på Listahalvøya.
De siste par årene er det gjennomført flere målrettede forvaltningstiltak i dette naturreservatet. Formålet med tiltakene er å reversere en negativ utvikling for det biologiske mangfoldet.
For å måle om tiltakene er vellykkede blir bl.a. bestanden av hekkende våtmarksfugl overvåket. Status for denne overvåkingen er nettopp oppsummert i en rapport som NOF Lister Lokallag har utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
I anledning verdens våtmarksdag den 2. februar har vi gleden av å publisere rapporten på vår nettside. Selv om det er noe tidlig å trekke endelige konklusjoner, så peker rapporten på at flere sårbare fuglearter ser ut til å respondere raskt og positivt på de restaurerings- og skjøtselstiltakene som er utført.
Et av de gledelige eksemplene er at vipa har kommet tilbake som hekkefugl i Slevdalsvann etter sju års fravær, til tross for at vipebestanden ellers på Lista har kollapset fullstendig de siste 15 årene. Forvaltningen i Slevdalsvann ser altså ut til å kunne bli en suksess.
Arbeidet er imidlertid ikke ferdig. Skjøtselen må videreføres og flere tiltak gjenstår.
Rapporten presenterer anbefalinger til dette nødvendige arbeidet, for å opprettholde og forsterke den positive tendensen i naturreservatet.
Vi er svært tilfreds med at målrettede forvaltningstiltak, allerede nå ser ut til å kunne snu en negativ utvikling til en positiv trend for det biologiske mangfoldet i området.

Les hele rapporten her..