Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Begrensninger i hogsten i...
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...

E-mail

Ny Daglig Leder for Besøksenter våtmark Lista
Av Jan Erik Røer 18.04.2016 kl. 20:38 - Endret 19.04.2016 kl. 15:51


Pål har allerede innfunnet seg ved Lista Fyr og startet arbeidet for Besøkssenter våtmark Lista.

Det er med stor glede at vi kan meddele at Pål Hals fra Farsund er ansatt som daglig leder ved Besøkssenter våtmark Lista. Pål vil arbeide ved Lista Fyr i en delt stilling som kombinerer drift- og utviklingsoppgaver for hele fyrområdet samt formidlingsansvar for de unike naturverdiene i Lista våtmarksystem.


Pål er født (1973) og oppvokst i uthavnen Loshavn i nær kontakt med strand og sjø. I den andre enden av Listerhalvøy i forhold til sin nye arbeidsplass, men ikke langt fra sitt nåværende bosted i Farsund. Han har universitetsutdannet innen kultur, samfunnsfag og ledelse.

Pål har allsidig arbeidserfaring, som spenner fra tungindustri og teater til administrasjon og ledelse. De siste årene vært daglig leder/prosjektleder for to offentlige museer, begge i etableringsfasen. Som daglig leder for Stiftelsen Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum i Kristiansand og som daglig leder for Tingvatn fornminnepark i Hægebostad. Utfordringene har blant annet vært knyttet til etablering av stabile rammer for drift og utvikling, engasjere, formidle og kommunisere verdier og kunnskap.

Farsund 365 AS vil være arbeidsgiver. Ansettelseskomité la stor vekt på Pål sin allsidige erfaring knyttet til drift, utvikling og formidling. Pål viser også engasjement, begeistring, struktur, kreativitet og utholdenhet. Det ligger til rette for en positiv utvikling og et godt besøkssenteret ved Lista Fyr. Nå i innkjøringsfasen til en travel turistsesong står utfordringene i kø for Pål når han nå tiltrer.

Heldigvis har satsingen og autorisasjonen til Miljødirektoratet langsiktighet, så kanskje det viktigste for vår nye daglige leder er å forme en organisasjon med kontinuitet som kan utvikle besøkssenteret over tid. Vi tror at Pål vil være en god drivkraft i utviklingen av en godt forankret, solid og framtidsrettet institusjon på Lista fyr.