Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Begrensninger i hogsten i...
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...

E-mail


Besøkssenter våtmark Lista - Hva skjer?
Av Jan Erik Røer 09.01.2016 kl. 16:08 - Endret 11.01.2016 kl. 11:58

Da Besøkssenter våtmark Lista ble autorisert høsten 2015 gikk senteret egentlig fra å være flere prosjekter fremmet av ulike aktører som jobbet kortsiktig, til å bli ett eget senter med langsiktig økonomi og egne ansatte der de ulike aktørene i stedet sitter i styret for senteret. Omleggingen innebærer litt planlegging og treghet i starten, men utover våren og sommeren 2016 vil senteret være i gang.

Organisering
Besøkssenter våtmark Lista vil være plassert fysisk på Lista fyr med publikumsmottak og verter sammen turistinformasjonen ved Lista fyr. Dette er den mest sentrale plassen å møte et stort publikum. Samordning med turistinformasjonen vil gi bedre utnyttelse av personressurser og mulighet for gode åpningstider.

Autorisasjonen av Besøkssenter våtmark Lista innebærer en årlig bevilgning som gir rom for å ha en daglig leder, samt noe midler utover det som gir mulighet for deltidsansatte til prosjekt/sommersesong eller utstillings-/utviklingsmidler. Autorisasjonen innebærer imidlertid ikke større beløp til investeringer eller bygg.

Senterleder
Samarbeidspartene har i løpet av høsten kommet fram til at den beste løsningen vil være å ansette en person som skal være leder både for Besøkssenter våtmark og turistinformasjon ved Lista fyr. Som eneste faste heltidsansatte vil det være en stor fordel for koordinering, ressursbruk og utvikling å samordne lederansvaret for dette i en person. Lederen vil få mulighet til å forme og utvikle senteret og tilbudet ved Lista fyr. Det vil innebære fokus på turister i noen hektiske sommeruker som sjef for flere deltidsansatte verter og guider, mens høst, vinter og vår vil være viet videreutvikling av tilbudet til skoler, foreninger og andre grupper, samt planlegging og utvikling av informasjon og fremtidig tilbud.

Senterlederen vil være senterets viktigste person, og senteret vil i prinsippet først komme ordentlig i gang og få en dynamisk utvikling når senterlederen er på plass. Denne stillingen er nå utlyst med søknadsfrist 24.januar. Vi håper at ansettelse kan gjøres i løpet av februar og at lederen vil være i arbeid senest 1.juni.

Utstilling og informasjon
Hovedtanken til Miljødirektoratet er at formidlingen ved besøkssentrene skal foregå i møte mellom mennesker og ikke i form av statiske utstillinger eller plakater. Besøkssenter våtmark Lista vil derfor søke å møte folk i felt, ikke bare ved Lista Fyr men også ved Slevdalsvann, ved vannene, langs strendene og de ulike skjul og rasteplasser som er laget i Listanaturen.

Dette betyr ikke at senteret ikke skal ha informasjon på andre flater. Autorisasjonen innebærer krav om informasjon om Listas våtmarkssystem, RAMSAR og de andre besøkssentre for våtmark i Norge. Planen er at det skal lages en utstilling i bodene nær fyret for dette. I tillegg vil det settes opp informasjon ved de åpne byggene ute i verneområdene. Dette arbeidet vil ha oppstart i januar. Besøkssenteret er i ferd med å inngå en avtale med Lister Friluftsråd om utvikling av en strategisk informasjonsplan for Besøkssenter våtmark Lista og diverse info- og utstillingsarbeid.

Tilbudet fremover
Som nevnt vil utviklingen av et program for publikumstilbudet være avhengig av når daglig leder er på plass. Vi vil komme med nærmere opplysninger om dette etter hvert. I mellomtiden starter vi med utarbeiding av utstillings- og informateriell. Ved Lista fyr vil fuglestasjonen som tidligere tilby omvisning med ringmerking til besøkende, skoler og foreninger på våren. Turistinformasjonen ved fyret vil være åpen i helgene og etter hvert ukedagene utover våren. Her vil publikum som før få kaffe, bevertning og god informasjon om Lista, Lista fyr, strendene og våtmarkene.