Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Lista våtmarksenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark
Av Jan Erik Røer 04.09.2015 kl. 11:57 - Endret 04.09.2015 kl. 13:41

Det er med stor glede vi har mottatt nyheten om at Lista våtmarksenter fikk innvilget sin søknad om autorisasjon av Miljødirektoratet. Senteret blir det første nasjonale besøkssenter for naturinformasjon på Sørlandet. Senteret vil ha som hovedoppgave å informere om Lista våtmarksystem. Selve besøkssenteret vil ligge ved Lista Fyr.

Det var Klima- og miljøminister Tine Sundtoft som slapp nyheten under "åpningen av Slevdalsvannet" den 28.august.


Det var Miljødirektoratet som utlyste autorisasjonen av et nytt nasjonalt besøkssenter for våtmark med søknadsfrist i 24.juni 2015. Fra før finnes fem andre autoriserte våtmarksentre. Lista vant fram i konkurranse med 8 andre søknader. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som fremmet søknaden, men selve driften av senteret er et samarbeid mellom NOF og næringsselskapet Farsund 365. De vil besørge samdrift mellom våtmarksenteret og turistinformasjonen ved Lista Fyr for optimalisering av åpningstider og ressurser.

Senteret blir ledet av en styringsgruppe bestående av Norsk Ornitologisk Forening, Farsund 365, Fylkesmannen i Vest-Agder og Lister Friluftsråd. Når senteret nå er autorisert og får tilført kr 850 000 i året gjennom 5 år, vil tilbud og aktiviteter øke. Styringsgruppen er allerede i full gang med å vurdere og prioritere tiltak for å etterleve kravene i autorisasjonen, øke aktivitetsnivå og forbedre utstillingene. Første steg vil være å ansatte en daglig leder og utforme dennes arbeidsinstruks.

Våtmarkssenteret vil følge opp med å poste mer informasjon om senteret og betydningen av autorisasjonen med det første. Her gjengir vi en rekke nyhetsmeldinger som forteller om nyheten og autorisasjonen.


Miljødirektoratet: Lista våtmarkssenter autorisert

Fylkesmannen i Vest-Agder: Lista våtmarkssenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark

NRK Distriktsnyheter Sørlandet: Penger til fuglene på Lista

Lister24: Blir Sørlandets første autoriserte naturinformasjonssenter

Miljødirektoratet: Om Ramsarkonvensjonen