Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Ramsar
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Ofrar vi vipa for å redde...
NOF OA gir ut hefte om fugler...
Kautokeino JFF krever å skyte...
Vil bygge større...
Fortsatt ledige ruter i årets...
Krever at krykkjer i...
Rødstrupesanger-revisjon...
Oppdatert liste over fugler...

E-mail


Båro Naturligvis
By Jonas Langbråten 19.06.2015 at 10:27 - Edited 19.06.2015 at 13:34


Resultatene fra ringmerkingen ved Slevdalsvann i prosjektuka i 2015 ble lekkert presentert av 4. klasse ved Borhaug skole. Foto: Jonas Langbråten

Båro Naturligvis er et årlig prosjekt ved Borhaug skole hvor elevene fordyper seg i temaer knyttet til natur og historie i lokalmiljøet. Lista Fuglestasjon bidrar som ekstern kometanse i prosjektet, noe som gir elevene unike muligheter til å bli nærmere kjent med nærområdets fugle-og dyreliv på en helt ny måte.

Borhaug skole er den av de lokale skolene som samarbeider tettest med Lista Fuglestasjon. Skolens beliggenhet i Borhaug, med gangavstand til både Lista fyr, fuglestasjonen og den nyrestaurerte våtmarken Slevdalsvann gir en en unik mulighet til å fordype seg i naturrelaterte emner, med naturen som klasserom.

Hovedmålsetningen for prosjektet er definert slik:
Å gi elevene i løpet av en 7 års periode grundig kunnskap om historien og livet på Borhaug med storhavet som nærmeste nabo.

De ulike klassetrinnene velger seg ulike temaer fra nærmiljøet som de vil fordype seg i, og samarbeider med eksterne aktører for å kunne tilegne seg mest mulig kunnskap. Lista Fuglestasjon har med glede stilt opp som samarbeidspartner i skoleprosjektet. Takket være ansettelse av en naturveileder og midler fra Den naturlige skolesekken har fuglestasjonen bedre forutsetninger enn noen gang for å kunne ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge. Vi ser det som en viktig oppgave å øke forståelsen for områdets unike fugleliv og samtidig sikre fuglestasjonen et godt omdømme lokalt. Dette er noe vi har lykkes med i samarbeidet med Borhaug skole om prosjektet "Båro Naturligvis".

Fuglestasjonens naturveileder har sammen med lærerne ved skolen vært med på å utforme undervisningsopplegget til prosjektet, og deltatt i arbeidet gjennom hele prosjektuken frem til den felles presentasjonen på skolen. I 2015 samarbeidet naturveilederen med 4. klasse på skolen om undersøkelser av dyrelivet ved det nyrestaurerte Slevdalsvann. Det har lenge vært et ønske fra skolen om å ha en lett tilgjengelig ferskvannslokalitet for undersøkelser i naturfagundervisninger, og i prosjektuka i juni 2015 ble det nye amfiet ved Slevdalsvann for første gang tatt i bruk som "klasserom". Aktiviteter som fangst og ringmerking av fugler samt lysfangst av nattsommerfugler er aktiviteter som ikke hadde vært mulig for skolen å gjennomføre uten eksterne ressurser.