Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Fuglefaddere
Av Jan Erik Røer 19.06.2015 kl. 13:34 - Endret 04.09.2015 kl. 11:35


Før elevene ble faddere til hver sin fugl, fikk de en demonstrasjon av hvordan den standardiserte ringmerkingen ved fuglestasjonen pågår. Foto: Liv Midttun

Våren 2015 ble 1. klasse ved Borhaug skole de første til å bli fuglefaddere til fugler ringmerket ved Lista Fuglestasjon.

Nærkontakt med småfuglene i forbindelse med ringmerking er noe som alltid er populært for våre besøkende, og da kanskje spesielt for de unge. Tanken på de lange avstandene som de småfuglene tilbakelegger under trekket er fascinerende og kan være vanskelig å forestille seg.

For å gi denne nærkontakten og fascinasjonen en ny dimensjon, har Lista Fuglestasjon nå startet opp et fuglefadderprosjekt. Elevene i 1. klasse på Borhaug skole ble de første til å være med på dette. De ble invitert av fuglestasjonens naturveileder Jonas Langbråten da han besøkte klassen på senhøsten 2014. I april 2015 besøkte klassen fuglestasjonen, og fikk ta del i ringmerkingen. I løpet av noen få dager i månedskiftet april/mai ble det fanget og ringmerket nok trekkfugler til at hver elev i klassen kunne "adoptere" hver sin fugl.

Gjennom fadderordningen får barna oppleve en helt ny næropplevelse av fuglene, da de opplever å få et personlig eierforhold til et enkelt individ. Fuglene har blitt fanget og ringmerket på fuglestasjonen, og i tillegg til å ha blitt målt og veid etter vanlig standard, har de blitt fotografert og koblet til en elev. Elevene får utdelt hvert sitt personlige fadderbevis. Dette inneholder et bilde av fuglen, artsnavn, ringnummer, ringmerkingsdato, kjønns- og aldersbestemmelse, biometriske mål og plass til å skrive inn et eget navn på fuglen.

1. klasse på Borhaug skole fikk utdelt sine fadderbevis i mai, da naturveilederen igjen besøkte klassen. Det ble en høytidelig sermoni, og elevene var tydelig stolte da de ble ropt opp en etter en for å få utdelt sitt fadderbevis. Det var knyttet stor spenning til hva slags fugl man skulle bli fadder til. Det hadde blitt ringmerket nok fugler på fuglestasjonen den siste tiden til at alle elevene sine "fadderbarn" var av ulike arter. Hvis fuglene til noen av fuglefadderne blir kontrollert eller gjenfunnet i fremtiden, vil fadderne være abonnenter på denne informasjonen, og vil få tilsendt gjenfunnsbrevet fra ringmerkingssentralen.

Dette er helt klart et prosjekt som har potensiale hos skoleklasser og hos andre barn og unge. Fuglefadderne fra 1. klasse på Borhaug skole fikk omtale i lokalavisen, og flere av elevene har eldre søsken og venner på skolen som har ytret ønske om også å få bli fuglefaddere...