Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...

E-mail

Ramsar

Ramsar-konvensjonen, internasjonal konvensjon om vern av våtmarker, undertegnet 1971 i byen Ramsar i Iran. 151 land har ratifisert avtalen (2006), deriblant Norge (1974). Konvensjonen forplikter medlemslandene til å oppnevne minst ett våtmarksområde på en liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. Per 2013 har 168 land ratifisert avtalen, som omfatter 2 143 verneområder på tilsammen 205 530 km²

Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver. Norge har i dag (2013) 51 områder på Ramsarkonvensjonesn liste, 42 på fastlandet og 9 på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter.

Lista våtmarksystem består av totalt ti forskjellige naturreservater med et variert utvalg av naturtyper, fra rullesteinstrender og sanddyner til sump- og myrområder og næringsrike innsjøer. Områdene har hatt ramsarstatus siden 1996.

De ti områdene som inngår i Lista våtmarksystem er (dato for opprettelse i parentes):

Røyrtjønn naturreservat (10. november 1988)

Fuglevika dyrefredningsområde (28. august 1987)

Nordhasselvika fuglefredningsområde (opprettet 28. august 1987)

Nesheimvann naturreservat (10. november 1988)

Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde (10. november 1988)

Havika dyrefredningsområde (28. august 1987)

Einarsneset plante- og dyrefredningsområde (28. august 1987)

Prestvannet dyrefredningsområde (10. november 1988)

Kviljo plantefredningsområde og Kviljo plante- og dyrefredningsområde (28. august 1987)

Steinodden dyrefredningsområde og Steinodden plante- og dyrefredningsområde (28. august 1987)