Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Ramsar
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...

E-mail


Nøtteskrikeinvasjon
By Jonas Langbråten 07.10.2014 at 18:53 - Edited 07.10.2014 at 19:07


En av 175 nøtteskriker som er blitt ringmerket ved fuglestasjonen til nå i høst. Foto: Jonas Langbråten

Aldri tidligere har det vært observert og ringmerket flere nøtteskriker på Lista Fuglestasjon enn i høst. NRK la merke til nøtteskrikeinvasjonen på fuglestasjonens hjemmesider, og viet begivenheten plass i Sørlandssendinga.

I fjor var det flaggspetten som var den store invasjonsarten på Lista. I år er det nøtteskrika som kommer ut i svært store antall. Ved Lista Fuglestasjon overvåkes trekkfuglene daglig gjennom hele høstsesongen fra 15. juli til 15.november, og det høyeste dagsantallet for nøtteskrike til nå var hele 820 individer den 20. september.

Les mer om invasjonen på fuglestasjonens hjemmesider:
http://www.listafuglestasjon.no/default.asp?pxside=news&pxnewsid=450

Etter at nyheten om invasjonen ble lagt ut på fuglestasjonens nettsider, tok NRK kontakt og ryddet plass til begivenheten i Sørlandssendinga. Intervjuet med naturveileder Jonas Langbråten kan høres her:
http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL01019814/03-10-2014#t=1h53m7s