Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Skarveskader på...
Utfylling i Vefsnfjordens...
Trostene dominerte...
Sneglefart for naturvernet...
Vakre, ville Fleinvær trues...
Siste frist for rapportering...
EuroBirdwatch med 25-års...
Herr Blå skal avsløre uløste...

E-mail


3,3 millioner til restaurering av Slevdalsvann
Av Jonas Langbråten 06.04.2014 kl. 23:40 - Endret 07.10.2014 kl. 12:40


Slevdalsvann er en viktig lokalitet for flere fuglegrupper, bl.a. for kjerrhauker som denne unge myrhauken. Foto: Jonas Langbråten

Det går mot spennende tider for Slevdalsvann. Deler av det gjengrodde vannet skal restaureres, og Miljødirektoratet bevilger hele 3,3 millioner kroner til dette.

Restaureringen av naturreservatet vil forhindre at regionale og nasjonale naturverdier går tapt, skriver Fylkesmannens miljøvernavdeling i en pressemelding.

Slevdalsvann ble vernet som naturreservat i 2005, og dekker et areal på 462 dekar. Området har fått Ramsar-status som en del av Listas våtmarkssystem. Området utgjør en spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig verdi og pedagogisk betydning.

Vannet er nå nesten helt gjengrodd av takrør. Tidligere var det nesten 200 dekar med vannspeil her, men nå er det ca. 2,5 dekar igjen. Planen med restaureringen er å etablere fem dammer med et samlet areal på 15 dekar. I tillegg er det tenkt kanaler mellom dammene. Man har regnet ut at 13 000 kubikkmeter med masse må fjernes fra området for å gjennomføre denne restaureringen.

Samtidig arbeider Sørnorks kystnatur med å etablere to observasjonsbygg like utenfor vernegrensen.