Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Straumen


Vinterstemning ved Straumen. Foto: Jonas Langbråten


Eikeskogen og den stilleflytende elva gir en fin ramme for fugleopplevelser i området. Foto: Jonas Langbråten


Det er store sjanser for å både se og høre dvergspett i eikeskogen ved Straumen. Foto: Geir Birkeland

Straumen er et naturreservat beliggende i et mektig landskap mellom Framvaren i nord og Helvikfjorden i sør. Området har et spennende fugleliv å tilby året rundt.

Straumen ligger idyllisk til omkranset av høye fjell, som man kan være heldig å se kongeørn flyvende over. Naturreservatet har en flott eikeskog, og området er et fint utgangspunkt for fotturer.

Den flotte eikeskogen har et rikt fugleliv, og en tur til området en tidlig morgen om våren kan gi et bredt spekter av fuglesang. Både vendehals, grønnspett, gråspett og dvergspett har karakteristiske lyder lyder som kan høres. Også hvitryggspett forekommer i området. Spettmeis er en karakterart her, og fra månedskiftet april/mai kan bøksangerens karakteristiske sang høres. Kjernebiteren avslører seg ofte med sine skarpe og tynne lyder.

Om vinteren samles ofte en god del andefugl her, da Straumen på grunn av sin sterke strøm har åpent vann mens det er gjenfrosset mange andre steder. Både knoppsvane og sangsvane kan sees, og til tider kan det være store antall av stokkand, toppand og kvinand. Mer uvanlige ender som f.eks. lappfiskand kan også sees her. Dvergdykker observeres også stadig her om vinteren, og det samme gjelder fossekall.

Aktuelle arter:
Knoppsvane, sangsvane, diverse ender, dvergdykker, kongeørn, sothøne, vendehals, grønnspett, gråspett, dvergspett, hvitryggspett, fossekall, bøksanger, stjertmeis, løvmeis, spettmeis, trekryper og kjernebiter.

Adkomst:
Ta av fra Rv43 ved Kjørrefjord utenfor Farsund, mot Kvinesdal og Åpta. Kjør broen over sundet og ta så til venstre mot Helvik. Følg veien langs fjorden (kjør pent!) til den gjør en 90 graders-sving mot og går over en bro. I stedet for å kjøre over broen kan man fortsette rett frem (skiltet mot Suttevik) inn i naturreservatet Straumen. Det er en parkeringsplass på høyre side helt i starten av denne veien, og det anbefales å parkere her for så å ta beina fatt langs veien innover. Det er mulig å parkere langs veien lenger inn også, men pass på å ikke parkere slik at man er til hinder for andre bilister langs den smale veien.

Nærmeste overnattingssted: Nordstranda Camping

Siste observasjoner fra Straumen
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)