Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Sellegrod


Asfaltveien går tvers gjennom naturreservatet. Veien er smal, så det er viktig å kjøre forsiktig med tanke på eventuell møtende trafikk. For å lokalisere fugler bør man ta beina fatt og lytte aktivt etter f.eks. spettetromming. Foto: Jonas Langbråten


Den lille rasteplassen midt oppe i lia har fin utsikt til bl.a. Farsund. Foto: Jonas Langbråten


Hvitryggspett er en svært ettertraktet art for mange tilreisende fuglekikkere, og skogen rundt Sellegrod er en bra plass for både denne og andre spettearter. Foto: Morten Vang/www.fuglefoto.net

Sellegrod er et naturreservat med frodig løvskog dominert av lind. Fuglemessig er området spesielt attraktivt for spetter, og en det er en god lokalitet for å finne hvitryggspett.

Den frodige løvskogen i den bratte lia har et rikt fugleliv. Området gir best utbytte i morgentimene på våren, når sangaktiviteten er på topp hos de fleste arter, og spettene trommer aktivt. Alle norske spettearter med unntak av tretåspett forekommer i området (svartspett er sjelden). De er ikke alltid så lette å få øye på, men de er gjerne hyppig lydytrende. Som forberedelse til en tur til området vil det derfor være lurt å lytte til lydopptak av de ulike artene for å pugge forskjellene.

På en tur til området på kveldstid eller nattestid kan man være heldig å høre kattugla rope.

Fugleturen til Sellegrod kan også utvides med at man fortsetter videre oppover lia og innover i Ravneheia, før veien igjen går nedover mot Åptafjorden. Langs hele denne strekningen er det mye flott natur og bra fugleliv. Det er flere gode spettelokaliteter i området, og er man heldig kan man også finne arter som orrfugl og fossekall her.

Aktuelle arter:
Kattugle på kveldstid og nattestid. Gråspett, grønnspett, hvitryggspett, dvergspett og vendehals forekommer alle i området. Blant spurvefuglene så finnes bl.a. bøksanger, stjertmeis, løvmeis og kjernebiter.

Adkomst:
Ta av fra Rv43 ved Kjørrefjord rett utenfor Farsund mot Åpta og Kvinesdal. Rett før Ravneheitunellen tar man av til høyre (skiltet mot Bjørnestad) og følger veien oppover den bratte lia. Det er en liten rasteplass med fin utsikt langs veien midt oppe i lia hvor det er muligheter for å parkere. Denne plassen er et godt utgangspunkt for å finne de aktuelle fuglene i området.

Nærmeste overnattingssted: Nordstranda Camping

Siste observasjoner fra Sellegrod
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)