Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Kviljoodden


Kviljosanden, vest for odden. Foto: Jonas Langbråten


Hanangersanden, vest for odden. Foto: Jonas Langbråten


Sandløper er en av de regelmessige og karakteristiske vadefuglartene på Kviljoodden. Foto: Jan Erik Røer


I slutten juli sees gjerne flokker med adulte sandløpere på Kviljoodden, mens det senere på høsten er ungfuglene som dominerer. Foto: Jonas Langbråten


Man trenger ikke være stor for å begeistre fuglekikkere. Denne dvergterna kastet glans over Kviljoodden med sitt besøk på lokaliteten i juni 2014. Foto: Asle Tomren

Kviljoodden stikker ut som en spiss fra de flere kilometer lange sandstrendene på Listahalvøya, og er en attraktiv rasteplass for vadefugler.

Listastrendene er velkjente og attraktive, ikke bare for fuglefolk, men også for bl.a. surfere og badeturister. En spasertur langs strendene kan være svært produktivt for en fuglekikker. Kviljoodden stikker seg ut som en attraktiv rasteplass for vadefugl med sin beliggenhet mellom Østhassel- og Nesheimsanden i vest og Havika i øst.

Lokaliteten er først og fremst kjent for å være en bra vadefugllokalitet, både for forekomst av sjeldne arter, men også for til tider store antall av de vanlige artene. Det er først og fremt på sensommeren og høsten at de store antallene kan noteres, og den mest tallrike arten er som oftest myrsnipe. Flokkene teller ofte flere hundre individer. På gode dager kan man også se tresifrede antall med lappspove. Også tjeld, sandlo, polarsnipe og sandløper kan opptre i store antall. Andre arter som f.eks. tundralo, tundrasnipe dvergsnipe forekommer i litt lavere, men likevel respektable antall. Om vinteren er Kviljoodden et bra sted for å se fjæreplytt. Av sjeldne vadere funnet på lokaliteten kan bl.a. kanadalo, sandsnipe, bonapartesnipe, rustsnipe og tereksnipe nevnes.

Kviljoodden er ikke bare en gunstig lokalitet for vadefugler, men også for andre fugler. Utenfor odden ligger det ofte bra antall med dykkender som svartand, sjøorre og havelle, spesielt om vinteren. Man kan også ofte se islom, horndykker og gråstrupedykker her. På steinene ytterst på odden raster det ofte både storskarv og toppskarv. Dette er også en av de beste plassene på Lista (og hele Sørlandet) for å se etter splitterne. I tarebeltet finner man ofte erler, piplerker og andre spurvefugler. Tartarpiplerke forekommer relativt ofte her på senhøsten og vinteren. Lista over sjeldenheter som er funnet på lokaliteten inkluderer gjeve arter som bl.a. sandterne og myrpiplerke.

Aktuelle arter:
Først og fremst de fleste av vadefuglartene. Foruten vadefugler samt rastende dykkender og måker er aktuelle arter f.eks: islom, horndykker, gråstrupedykker, storskarv, toppskarv, jaktfalk, vandrefalk, splitterne, teist, og tartarpiplerke (høst og vinter).

Adkomst:
Fra Vanse: Kjør mot Lunde, og ta av til høyre etter noen kilometer der det er skiltet mot Kviljo. Følg grusveien og ta etter hvert av mot venstre, mot havet. Følg veien ned forbi gårdene og parker et sted uten å være til hinder for annen trafikk. Gå ut til stranden og følg denne østover mot odden.

Man kan også kjøre til Havika og benytte seg av parkeringsplassen her. Herfra kan man gå vestover langs stranden bort til Kviljoodden.

Nærmeste overnattingssted: Kviljo hytteutleie

Siste observasjoner fra Kviljoodden
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)