Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Begrensninger i hogsten i...
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...

E-mail


Tjørveneset


Utsikt vestover fra tuppen på Tjørveneset. Foto: Jonas Langbråten

Tjørveneset ligger like utenfor Borhaug og er først og fremst kjent for sine kvaliteter som rasteplass for vadefugler.

Området egner seg godt for fotturer, og man kan kombinere til Tjørveneset med en spasertur langs Nordhasselsanden i øst. I hele dette området er det vanligvis bra med vadefugl under trekktidene både vår og sensommer/høst.

Lenger inn på neset, i skogen og rundt bebyggelsen, kan det være lurte å se etter småfugl i buskene. Flere sjeldne arter har vist seg her, bl.a. fuglekongesanger.

Aktuelle arter:
Først og fremst vadefugler under trekktidene, hvor myrsnipe som regel er den mest tallrike arten. Høye antall kan også forekomme av arter som sandløper, polarsnipe og lappspove. Regelmessig forekommer også arter som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe og sotsnipe, mens sjeldne gjester som bl.a. kanadalo, sibirlo, bonapartesnipe og alaskasnipe alle er funnet på lokaliteten. På sjøen utenfor neset kan det raste bl.a. islom, horndykker, gråstrupedykker, mens det i strandsonen og inne på neset kan forekomme spennende spurvefugler som tartarpiplerke, svartstrupe, lappspurv og snøspurv blant de mer vanlige artene.

Adkomst:
Fra Rv43 (Postveien) kan man rett før Borhaug ta av mot Tjørveneset eller Tjørvehavn hvor man kan parkere og gå langs strandkanten ut på Tjørveneset. Man kan også parkere på parkeringsplassen ved Nordhasselvika og følge strankanten ut til Tjørveneset fra østsiden.

Nærmeste overnattingssteder: Fyrferie på Lista, Lista Flypark og Stave Gård

Siste observasjoner fra Tjørveneset
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)