Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Besøkssenteret

Lista våtmarksenter er et besøkssenter for alle som ønsker å oppleve og lære om Lista-naturen. Senteret skal presentere Listas våtmarksystems internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista. Senteret skal bidra til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for oss mennesker. Lista våtmarksenter skal legge til rette for gode opplevelser for alle og inspirere til å lære om og oppsøke Lista-naturen.

Lista våtmarksenter har vært under oppbygging i flere år, men ble først autorisert som besøkssenter våtmark i august 2015. Senteret har i første rekke gjennom naturarv prosjektet Sør-Norsk kystnatur 2011-2014 fått utviklet infrastruktur med hensyn på våtmarksinformasjon, tilrettelegging, skilting og turstier. Publikumsguiding og undervisning har vært gjort av Lista Fuglestasjon naturveileder i denne perioden.

Besøkssenteret er lokalisert til Lista Fyr og vil drives sammen med turistinformasjonen der. Autorisasjonen medfører bedre økonomi, ansettelse og re-organisering. Dette vil binde opp ressurser vinteren 2015/2016 for så å medføre et utvidet tilbud fra våren 2016.

Nettsiden til Lista våtmarksenter var en del av naturveilederprosjektet ved Lista Fuglestasjon. Siden 2012 har en naturveileder vært ansatt av Natur og fritid, med Lista Fuglestasjon som base. Engasjementet ble finansiert i samarbeid med naturarvprosjektet Sørnorsk kystnatur.

Jonas Langbråten har vært naturveileder på Lista siden august 2013. Han har base ved fuglestasjonen, men jobber med formidling i hele regionen. En viktig del av jobben er å synliggjøre Listas mange utmerkede fuglelokaliteter, noe som også går fram av denne nettsiden.

Dette er noe av hva naturveilederen har tilbudt og som vil bli videreført under våtmarksenteret:

- Natur- og turistinformasjon ved Lista fyr
- Omvisning på Lista Fuglestasjon og Lista fyr
- Samarbeid med barnehager og skoler om undervisning i naturen
- Guiding på Listas fuglelokaliteter
- Bildeforedrag fra Listanaturen

Autorisasjonen vil innebærer en betydelig positiv endring av tilbud og aktiviteter. Innholdet av dette vil bli kunngjort etter hvert.