Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Fuglelokaliteter på Lista

Listahalvøya har et unikt og variert landskap med et bredt utvalg av gode fuglelokaliteter innenfor et lite område. Deler av Listastrendene og områdets viktigste våtmarker har fått Ramsar-status, og utgjør sammen Lista våtmarkssystem.

Lista har lenge vært regnet som en Norges aller beste fuglelokaliteter. Noe av grunnen til dette er den store variasjonen av attraktive biotoper som finnes innenfor et svært begrenset område. Her finnes hvite sandstrender, rullesteinstrender, kuperte svaberg, myrområder, vidstrakte jordbruksområder, store ferskvann og frodige skogområder. Alle disse biotopene har sin egen særegne fuglefauna, og hvis man befinner seg i en av disse biotopene, er det aldri langt til en annen av dem.

En annen viktig faktor for det rike fuglelivet er Listas strategiske beliggenhet ved havgapet i det sørvestlige hjørnet av Norge. Ytterst på spissen av Listahalvøya ligger Lista fyr, hvor også Lista Fuglestasjon er lokalisert. Plasseringen er ikke tilfeldig, for dette er kanskje den aller beste plassen i landet for å observere fugletrekket, både til lands og til vanns. Fugletrekket er omfattende, og pågår i mange av årets måneder. Fuglestasjonen overvåker fugletrekket med sine faste trekktellinger og ringmerking i perioden fra 15. mars til 15. november, kun avbrutt av en liten pause midt på sommeren.

Fugletrekket pågår som nevnt over store deler av året, men Lista er også et utmerket sted for fuglekikking om vinteren, med et stort antall overvintrende fugler. Ute på sjøen langs hele kystlinjen kan man finne overvintrende dykkender, lommer og dykkere, mens man i fjæra kan finne næringssøkende vadefugler og spurvefugler som har valgt Lista som vinterdestinasjon. Flere gode ferskvannslokaliteter er som regel isfrie om vinteren, noe som ofte fører til at flokker med overvintrende svaner, gjess og ender samler seg her.

Som hekkeområde er også Lista en viktig plass. Selv om enkelte arter er i tilbakegang, og andre har forsvunnet helt som hekkefugler i kulturlandskapet, er Lista fortsatt et viktig hekkeområde for flere arter som har en ellers sparsom forekomst på disse kanter.

For de som er spesielt opptatt av sjeldne fugler, er også Lista i det aller øverste sjiktet i Norge. Flere førstegangsobservasjoner i landet er gjort nettopp her, og hvert år observeres arter som har en sparsom funnmasse i landet. Den totale listen over sjeldne arter som er påtruffet på Lista er lang, og potensialet for å finne slike høythengende arter er til stede gjennom hele året.

På denne nettsiden er Listas fuglelokaliteter sortert i tre kategorier: kyst, innland og våtmark. Lokalitetbeskrivelsene inkluderer et utvalg av arter som kan sees, en veibeskrivelse samt linker til nærmeste overnattingssted og siste fugleobservasjoner fra området.