Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave GårdSiste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Ofrar vi vipa for å redde...
NOF OA gir ut hefte om fugler...
Kautokeino JFF krever å skyte...
Vil bygge større...
Fortsatt ledige ruter i årets...
Krever at krykkjer i...
Rødstrupesanger-revisjon...
Oppdatert liste over fugler...

E-mail

Fra restaureringen av Slevdalsvann
Fra restaureringen av Slevdalsvann
Vipa er tilbake!
By Pål S Hals 01.02.2017 at 22:53 - Edited 02.02.2017 at 22:06

Rapport-Overvåking av hekkende fugl i Slevdalsvann NR 2016 (2017-01-11)
Rapport-Overvåking av hekkende fugl i Slevdalsvann NR 2016 (2017-01-11)

Vipebestanden på Lista har kollapset fullstendig de siste 15 årene. Etter sju års fravær er vipa nå tilbake som hekkefugl i det restaurerte Slevdalsvannet.
Les hele rapporten her..


Slevdalsvann er en av de viktige gjenværende våtmarkene på Listahalvøya.
De siste par årene er det gjennomført flere målrettede forvaltningstiltak i dette naturreservatet. Formålet med tiltakene er å reversere en negativ utvikling for det biologiske mangfoldet.
For å måle om tiltakene er vellykkede blir bl.a. bestanden av hekkende våtmarksfugl overvåket. Status for denne overvåkingen er nettopp oppsummert i en rapport som NOF Lister Lokallag har utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
I anledning verdens våtmarksdag den 2. februar har vi gleden av å publisere rapporten på vår nettside. Selv om det er noe tidlig å trekke endelige konklusjoner, så peker rapporten på at flere sårbare fuglearter ser ut til å respondere raskt og positivt på de restaurerings- og skjøtselstiltakene som er utført.
Et av de gledelige eksemplene er at vipa har kommet tilbake som hekkefugl i Slevdalsvann etter sju års fravær, til tross for at vipebestanden ellers på Lista har kollapset fullstendig de siste 15 årene. Forvaltningen i Slevdalsvann ser altså ut til å kunne bli en suksess.
Arbeidet er imidlertid ikke ferdig. Skjøtselen må videreføres og flere tiltak gjenstår.
Rapporten presenterer anbefalinger til dette nødvendige arbeidet, for å opprettholde og forsterke den positive tendensen i naturreservatet.
Vi er svært tilfreds med at målrettede forvaltningstiltak, allerede nå ser ut til å kunne snu en negativ utvikling til en positiv trend for det biologiske mangfoldet i området.

Les hele rapporten her..