Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave GårdSiste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Ofrar vi vipa for å redde...
NOF OA gir ut hefte om fugler...
Kautokeino JFF krever å skyte...
Vil bygge større...
Fortsatt ledige ruter i årets...
Krever at krykkjer i...
Rødstrupesanger-revisjon...
Oppdatert liste over fugler...

E-mail


Lomsebukta


Lomsesanden er et populært utfartsområde. Badegjester foretrekker sommeren, mens fuglekikkere har mest å hente om vinteren. Foto: Jonas Langbråten


Utsikt over Lomsebukta fra vest. Foto: Jonas Langbråten


Skogområdene ved Lomsesanden er dominert av furu. Foto: Jonas Langbråten


Sjøorren raster i bra antall i Lomsebukta, og hannfuglen er en flott skue på nært hold. Foto: Asle Tomren

Lomsebukta ligger helt øst på Listahalvøya, og er spesielt i vinterhalvåret en bra lokalitet for overvintrende fugler som dykkender, lommer og dykkere. Innerst i bukta ligger Lomsesanden, som er lett tilgjengelig og et fint utgangspunkt for fotturer ut til nærliggende Einarsneset.

Kystlandskapet helt øst på Listahalvøya har mer skjærgårdspreg sammenlignet med de lange sandstrendene lenger vest. Lomsebukta ligger ganske beskyttet mot vind fra både øst og vest, og gir dermed lune og fine forhold for fugler som raster eller søker næring her. Området er også godt egnet til fotturer, f.eks. fra Lomsesanden, rundt Eianrsneset og opp til Husebysanden.

Det er spesielt om vinteren at bukta er interessant fuglemessig, da det ofte kan være et stort antall dykkender og dykkere innenfor et lite område. Den flotte sjøorren er ofte den mest tallrike av dykkendene i området. Horndykkeren er også en art som ofte opptrer tallrikt. Ved Lomsesanden ligger fuglene ofte nær land, slik at man kan få fine observasjoner med vanlig kikkert. For å studere fuglene lenger ute i bukta er det nødvendig med teleskop.

Furuskogen rundt campingplassen ved Lomsesanden kan også være verdt å spasere litt rundt i. Her trives arter som flaggspett, fuglekonge, svartmeis, toppmeis og grankorsnebb.

Aktuelle arter:
Dykkender, spesielt, sjøorre, lommer, spesielt smålom og islom, gråstrupedykker, horndykker. Teist sees også ofte i bukta, og på skjærene raster det ofte skarver og fjæreplytt. I furuskogen ved Lomsesanden kan man se skogsfugler som f.eks. toppmeis og korsnebber.

Adkomst:
Ved Lunde, rett utenfor Farsund, tar du av på Loshavnveien, skiltet mot Loshavn. Da passerer du først parkeringsplassen ved Husebysanden, før veien går inn i et område dominert av furuskog. Da får du ganske raskt Lomsesanden med tilhørende parkeringsplass på høyre side. Parker her og gå ut til sanden, eller følg turstiene utover på Einarsneset.

Nærmeste overnattingssted: Lomsesanden Familiecamping (åpent 1. mai - 15. september) og Farsund Fjordhotell

Siste observasjoner fra Lomsebukta
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)