Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mailLista våtmarksenter er et besøkssenter for alle som ønsker å oppleve og lære om Lista-naturen. Senteret skal presentere Listas våtmarksystems internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista.

Senteret skal bidra til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for oss mennesker. Lista våtmarksenter skal legge til rette for gode opplevelser for alle og inspirere til å lære om og oppsøke Lista-naturen.


Naturveiledning (19.06.2015)
Lista Fuglestasjon har de to siste årene med midler fra Den naturlige skolesekken gjennomført tiltaket "Naturveiledning". Vårt mål er å ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge for å øke forståelsen for områdets unike fugleliv og samtidig sikre fuglestasjonen et godt omdømme lokalt.
Les mer
Båro Naturligvis (19.06.2015)
Båro Naturligvis er et årlig prosjekt ved Borhaug skole hvor elevene fordyper seg i temaer knyttet til natur og historie i lokalmiljøet. Lista Fuglestasjon bidrar som ekstern kometanse i prosjektet, noe som gir elevene unike muligheter til å bli nærmere kjent med nærområdets fugle-og dyreliv på en helt ny måte.
Les mer
Fugl i fokus (07.10.2014)
På "Fugl i fokus"-sidene til Lista Fuglestasjon presenteres aktuelle arter fra området.
Les mer
Nøtteskrikeinvasjon (07.10.2014)
Aldri tidligere har det vært observert og ringmerket flere nøtteskriker på Lista Fuglestasjon enn i høst. NRK la merke til nøtteskrikeinvasjonen på fuglestasjonens hjemmesider, og viet begivenheten plass i Sørlandssendinga.
Les mer
3,3 millioner til restaurering av Slevdalsvann (06.04.2014)
Det går mot spennende tider for Slevdalsvann. Deler av det gjengrodde vannet skal restaureres, og Miljødirektoratet bevilger hele 3,3 millioner kroner til dette.
Les mer
Lista-glente på riksdekkende TV (05.04.2014)
Glenta som dukket opp på Lista 10. mars ble viet oppmerksomhet av selveste NRK.
Les mer
Nasjonalt våtmarksenter bør etableres på Lista! (03.04.2014)
Fylkesmannens miljøvernavdeling har ikke gitt opp håpet om at Lista skal bli et nasjonalt våtmarkssenter. Denne kronikken fra Farunds Avis argumenterer sterkt for opprettelsen av et slikt senter.
Les mer
 
Sider (2 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste